ویدیو خیانت در امانت کلاه برداری یکی نمایشگاه داران خودرو در حق مشتری از کیو ویدیو

طرف ۲۰۶ بدون عیب را شب به نمایشگاه دار فروخته و خودرو را در پارکینگ نمایشگاه گذاشته تا روز بعد سند بزند! وقتی برای سند زدن خودرو رفته، نمایشگاه دارِ کلاهبردار از صاحب خودرو درخواست ۸ میلیون پول خسارت کرده است !!! حالا دلیل و ادامه را خودتان در ویدئو مشاهده کنید!
20 خرداد 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط