ویدیو لایو انجام جراحی لیفت لب توسط دکتر شهریار یحیوی از کیو ویدیو

در این ویدیو که مورخ چهار تیر نود و نه به صورت لایو تهیه شده است، دکتر شهریار یحیوی جراحی لیفت لب انجام می دهند.
6 تیر 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط