ویدیو حاج محمود کریمی سینه زنی زمینه رفتی برادرت تنهاتر شد از کیو ویدیو

این قطعه مربوط به عزاداری شب عاشورا در سال ۱۳۹۸ مى باشد كه در هیأت رایةالعبّاس ( علیه السّلام ) اجرا شده است
30 تیر 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط