ویدیو مولودی خوانی عید سعید غدیر حاج محمود کریمی از کیو ویدیو

دل میره ایوون نجف/ میخوام که قنبرت باشم / غلام و نوکرت باشم
12 مرداد 1399
کیو ویدیو