ویدیو شما بخشنده هستید یا گیرنده ؟ از کیو ویدیو

نویسنده کتاب ببخش و بگیر، آدام گرنت در این تدتاک که با همکاری ای بی ام برگزار شده به موضوع ، سه نوع اساسی از افراد در هر محل کاری وجود دارد: افراد بخشنده ، جمع کننده و بازرس. ، آدام گرانت روانشناس، این شخصیت ها را تجزیه می کند و راهکارهای ساده ای را برای ترویج فرهنگ سخاوتمندی و حفظ کارکنان خود خدمتگزار از سهم بیشتر از آنها ارائه می دهد..... مدرسه ادوبی ... AdobeSchool.ir
13 مرداد 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط