ویدیو مهارت حل مسئله در کودکان از کیو ویدیو

وقتی که فرزند ما مهارت حل مسئله را بلد نیست اولین واکنشی که در مواجهه با مسائل و مشکلات نشان میدهد،گریه کردن است .
13 مرداد 1399
کیو ویدیو