ویدیو ویژن عینک جدید برای نگاه جدید قسمت بیست سوم از کیو ویدیو

ویژن همون نگاهیه که دنبالشی - این قسمت: '' محورعالم '' - ویژن هر هفته از کانال روزنه - ما را در کانال روزنه دنبال کنید : https://www.aparat.com/rozanemedia
20 شهریور 1399
کیو ویدیو