ویدیو فجیع ترین فیلم لحظه به لحظه قتل یک زن در شهر ری از کیو ویدیو

زن جوان که با پسر جنایتکار پا به یک اتاقک در شهرری گذاشته بود با ضربات چاقو به قتل رسید و قاتل فراری هنوز شناسایی نشده است.
21 شهریور 1399
کیو ویدیو