ویدیو دیانا روما بازی ماشین های اسباب بازی جدید از کیو ویدیو

دیانا می خواهد در استخر شنا کند. اما روما استخر را پولی کرده و از دیانا پول طلب می کند! دیانا حواس برادر را پرت می کند ، به او یک میلک شیک و اسباب بازی پیشنهاد می کند. و او موفق می شود به استخر برود اما نه برای مدت طولانی ... بچه ها وانمود می کنند با اسباب بازی ماشین جدید بازی می کنند ... با کانال ویدئوگرام همراه باشید.
25 شهریور 1399
کیو ویدیو