ویدیو ضربی عراق افشاری یوسف فروتن؛ سه تار امین هادی تنبک حسن احمدی از کیو ویدیو

ویدیوهای دیگر را در اینستاگرام دنبال کنید aminhadii01@ ضربی عراق افشاری ساختۀ یوسف فروتن؛ سه تار امین هادی تنبک حسن احمدی اجرای سال 95 در فرهنگسرای نیاوران
7 مهر 1399
کیو ویدیو