ویدیو چهارمضراب اصفهان استاد صبا؛ سه تار امین هادی از کیو ویدیو

ویدیوهای دیگر را در اینستاگرام دنبال کنید aminhadii01@ چهارمضراب اصفهان از استاد صبا؛ سه تار امین هادی تنظیم این قطعه برای سه تار توسط استاد شعاری انجام شده است
7 مهر 1399
کیو ویدیو