ویدیو سیب اپ تی وی در کنفرانس معرفی آیفون ۱۲ چه گذشت؟ از کیو ویدیو

در سیباپ تیوی این هفته به کنفرانس معرفی آیفون ۱۲ میپردازیم و در ادامه بخشهای مختلفی همچون کامنتها، نامرتبط و ترین هفته را در این ویدئو مشاهده خواهید کرد.
25 مهر 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط