ویدیو چرا دهانشویه در مقایسه مسواک تاثیر بیشتری در کاهش بوی دهان دارد؟ از کیو ویدیو

با استفاده از مسواک تنها به بخشی از باکتریهای دهان ( چسبیده به دندانها ) میتوان دسترسی داشت و تنها دندان ها تمیز می شوند اما با استفاده از دهان شویه میتوان تمام سطوح دهان را ضد عفونی کرد و بار میکربی آن را کاهش داد. مطالب مکمل را در لینک زیر بیابید: https://payadental.org/mouthwash/
25 مهر 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط