ویدیو رگبار 5 گلوله به جان جوان خوش تیپ لردگانی از کیو ویدیو

به گزارش رکنا، روستای آلونی در چهارمحال و بختیاری این روز ها شاهد حجله جوانی به نام اسماعیل ابراهیم پور است جوانی که چند روز پیش بدنش پر از سرب داغ شد و به قتل رسید . خبر این حادثه به قدری دردناک بود که ماتم اهالی روستا آلونی را فراگرفته است.
28 آبان 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط