ویدیو کارتون طنز 5 پیشبینی بازار نقل انتقالات 2021 اروپا زیرنویس فارسی از کیو ویدیو

ماه ژانویه شروع شده است و این به معنی شروع بازار نقل و انتقالاتی زمستانی اروپا است. تیم ها میتوانند در فاصله 1 ماه بازیکنان مورد نیاز خود را خریداری کنند
17 دی 1399
کیو ویدیو