ویدیو نماهنگ سفره عشق نوای مهدی رسولی از کیو ویدیو

و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه فقیر اومده در خونه، فقیر رو که کسی نمیرونه یه تیکه نون سهم کریم و یه تیکه نون سهم حسین تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ اینم غذای زینبین خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین راضی علی جان سفره عشق تو این خونه تو میندازی علی جانم علی جانم و یطعمون طعامه سفره ما بدون شامه یتیم اومده پر از درده، مبادا دست خالی برگرده درسته که خالیه سفره، درسته که نونم نداریم تا سایه تو رو سر ماست، چیزی تو خونه کم نداریم خدا مهرت رو تو قلبم، شبیه آیه نازل کرد خدا با تو امام من، برام نعمت رو
26 دی 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط