ویدیو نقش اتحادیه های تولیدی بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی از کیو ویدیو

سخنرانی نماینده معزز ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در نشست تخصصی نقش اتحادیه های تولیدی بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی
26 بهمن 1399
کیو ویدیو