ویدیو 8 واحد لمینیت سرامیک از کیو ویدیو

علت مراجعه : بی نظمی و رنگ دندان ملاحظات درمانی : بی نظمی دندانی سبب می گردد ابعاد دندانی و نسبت های آن ها به یکدیگر تغییر نموده و در حین طراحی لبخند ، توجه به اصول طراحی سبب بازچینی منتاسب آن ها می گردد درمان : 8 واحد لمینیت سرامیک id instagram : dr.sadrimanesh website : https://drsadrimanesh.com/
30 بهمن 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط