ویدیو آموزش گرفتن گواهی نامه در سرور ولف سمپ از کیو ویدیو

آموزش دریافت گواهی نامه در سرور ولف سمپ نکته برای ورود به سرور نیاز به کلاینت و دیتای اختصاصی از سرور دارید برای دانلود وارد کانال ما شوید. وبسایت سرور: WolfSamp.ir با حضور گرم خود در کانال و سرور از ما حمایت کنید کانال تلگرام جهت دانلود کلاینت و دیتای کلاینت: Https://T.me/WolfGameingSamp پشتیبانی: Https://T.me/WolfSampSupport
11 اسفند 1399
کیو ویدیو