ویدیو ونوس مگس‌خوار کجا می‌داند چه زمانی باید بسته شود؟ از کیو ویدیو

سطح درونی دو نرمه ونوس مگس‌خوار دارای 6 تار حساس است، سه عدد در هرکدام. حرکت فیزیکی این تارهای ماشه چیزی است که باعث جهش تله می‌شود، اما باید دو تار باید به فاصله‌ی 20 ثانیه از هم لمس شوند تا چنین اتفاقی بیافتد...
14 اسفند 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط