ویدیو منطق ها ضرورت های اداره اقتصاد ملی فرض ماندگاری تحریم‌ ها از کیو ویدیو

منطق ها و ضرورت های اداره اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم‌ها | دکتر فرشاد مومنی و دکتر مهدی رزم آهنگ این برنامه به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.
14 اسفند 1399
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط