ویدیو پهپاد کمان 22 در بین بهترین پنهانکارهای جهان از کیو ویدیو

جایگاه آخرین پهپاد ساخت ایران در میان بهترین پرنده های جهان؛ کمان 22 در بین بهترین پنهانکارهای جهان!
14 اسفند 1399
کیو ویدیو