ویدیو تکاپوی دولت برای حل بحران برجام از کیو ویدیو

تکاپوی دولت برای حل بحران #برجام در اخرین ماه های منتهی به #انتخابات۱۴۰۰ موضع جمهوری اسلامی ایران لغو تمام تحریم ها است.
21 فروردین 1400
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط