ویدیو وقتی شیر کاله حرف می زنیم چه حرف می زنیم. از کیو ویدیو

برای تولید «شیر کاله» چه فرآیندی طی می‌شه؟ تماشای این ویدیو ما رو با مرحله به مرحله‌ی تولید این فرآیند آشنا می‌کنه و به تمام سوال‌هامون از ابتدا تا انتهای مسیر تولید پاسخ می‌ده.
25 فروردین 1400
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط