ویدیو کلیپ رحلت امام خمینی 14000314 از کیو ویدیو

ساخته شده در کمیته فرهنگی شورای دانش آموزی دبیرستان امام موسی صدر قم(دوره اول) تولید:1400/03/14 این کلیپ با توجه به رحلت امام خمینی ساخته شده است.
14 خرداد 1400
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط