ویدیو فیلم اولین لحظه انفجار در پالایشگاه تهران ثانیه به ثانیه فاجعه از کیو ویدیو

پالایشگاه جنوب تهران به طرز هولناکی منفجر شد. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir
15 خرداد 1400
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط