ویدیو نبرد ببر آلبینو نر ببر بنگال ماده از کیو ویدیو

فقط بگم که ببر آلبینو یکم با ببر سفید فرق دارد چون بعضی قسمت هایش خط دارد و خط هایش یکم کم رنگ است ولی ببر سفید خط های کاملا سیاه دارد اما ببر آلبینو نه
17 خرداد 1400
کیو ویدیو