ویدیو بازی ها، دنیای نوظهور در عرصه کارآفرینی از کیو ویدیو

بازی ها بهترین ابزار برای رشد فکری و جسمی هستند که در بستری سرگرم کننده ، باعث کسب تجربیات فراموش نشدنی می شوند. در این راستا تولید بازی هایی با محتوای غنی از جمله فعالیت هایی است که علاوه بر ارتقای فضاهای آموزشی ، باعث ایجاد مشاغلی نو در جامعه خواهد شد. در دی ماه 98 ، سیده مهتاب گراکوئی به نمایندگی از شرکت آوای ققنوس هفت خان، به عنوان شرکتی خلاق در حوزه ی بازی، میهمان شبکه دو سیما بود.
1 تیر 1400
کیو ویدیو