ویدیو فصلنامه رقص واژه ها منتشر شد؛مدیر مسئولاستاد فردین احمدی از کیو ویدیو

فصلنامه ی رقص واژه ها ؛ وابسته به انتشارات#حوزه_مشق منتشر شد.اندیشه خود را با رسانه ای ترین انتشارات کشور ماندگار کنید. انتشارات #حوزه_مشق شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی #مدیر_کاردان#کشف_استعداد_برتر #حوزه_مشق  #نویسنده #فردین_احمدی#جوان_گرایی
1 تیر 1400
کیو ویدیو