ویدیو دستیابی طالبان به یک فروند بالگردهای ارتش افغانستان از کیو ویدیو

ویدیویی دیگر از فرودگاه قندوز. در این ویدیو دستیابی طالبان به یک فروند از بالگردهای ارتش مشاهده می‌شود.
20 مرداد 1400
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط