ویدیو مادرکشی یکی بومی ترین نقدهای اجتماعی از کیو ویدیو

سخنان "میثم مهدیار" دانشجوی دکترای جامعه شناسی در جلسه نقد و بررسی مستند "مادرکشی" در ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار: ◀️ مرگ خدا در فلسفه غربی به ترس از طبیعت و تلاش برای شناسایی و تسخیر آن توسط انسان منجر شد. ◀️ ترجمه کورکورانه و پرسرعت این معرفت جدید در دانشگاه های ایران، ما را از توجه به اقتضائات سرزمینمان باز داشت. ◀️ جامعه شناسان ما هم به اندازه تکنوکرات ها در این بحران مقصر هستند.
22 بهمن 1394
کیو ویدیو