ویدیو مدرکی دندان شکن برای ببریا دیسکاوری کپشن از کیو ویدیو

این مستند مستند africa super seven محصول دیسکاوری در سال (2008) با زبان اصلی است که اینجا اگر اشتباه نکنم گفت یا شیر قوی ترین یا برترین شکارچی چون صداش دقیق نبود . اما این مدرکی از دیسکاوری است که ثابت میکنه چقدر شیر قوی هست. چند درخواست شده بود ببریا گفتن ارواره ببرقوی تر از شیره؟خب بیاید از نگاه نشنال جوگرافیک فارسی در مستند شکارچیان شیر نگاهی بی اندازیم.https://www.aparat.com/v/uwF5K/. و گفتن طول دندان ببر10 سانته شیر7سانت ؟ خب بازم بیاید نگاهی بی اندازیم به نشنال جوگرافیک فارسی .https://www.aparat.com
11 آبان 1400
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط