ویدیو آرامش نسبی در سوریه اجرای آتش بس از کیو ویدیو

دمشق (العالم)- با اجرایی شدن آتش بس در سوریه، آرامش نسبی در محدوده مناطق اجرای آتش بس برقرار شده است.
9 اسفند 1394
کیو ویدیو