ویدیو نقش حقوق کارفرما در اقتصاد مقاومتی از کیو ویدیو

در این ویدئو رهبری به نقش و حقوق کارفرما در اقتصاد مقاومتی اشاره می کنند.چند نکته در راه ۶ مربوط به سخنرانی رهبری در دیدار با کارگران به مناسبت هفته کارگر می باشد .
11 اردیبهشت 1395
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط