ویدیو فیلم جدیدی حمله دیشب روسیه به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا از کیو ویدیو

فیلم جدیدی از حمله دیشب روسیه به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا : نيک رو : https://www.nikru.ir/world/europe-amercia
14 اسفند 1400
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط