ویدیو قهرمانی ریو کاپری کلاس 4 تروبرد مسافت 1000 فصل تابستان تهران 1401 از کیو ویدیو

اسب ریو کاپری با چابکسواری پیمان قلرعطا و مالکیت تارا سادات حقگو توانست در دور 5 هفته 1 - جمعه فصل تابستان تهران 1401، عنوان قهرمانی را در کورس تروبرد هندیکاپ کلاس 4 مسافت 1000 کسب نماید. اسب های فوکوس زر و آلکس مورگان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
14 مرداد 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط