ویدیو خاندوزی نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی استاندارد می شود از کیو ویدیو

وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت از مصوبه دولت برای افزایش سرمایه بانک های دولتی خبر داد و گفت: با این اقدام نسبت کفایت سرمایه این بانک ها استاندارد شده و می توانند توان تسهیلات دهی خود به مردم را ارتقا دهند.
3 دی 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط