ویدیو جامعه جهانی می‌توانند سواحل بندر مکران برای توسعه تجارت استفاده کند از کیو ویدیو

فرمانده نیروی دریایی ارتش در نخستین همایش ملی تمدن دریایی-مسیر پیشرفت: گستردگی مجوز‌ها و نقش آفرینی دستگاه‌های غیر مرتبط میتواند مانع رشد سواحل باشد. باید بدنبال تمدن سازی در حوزه دریا باشیم.
29 دی 1401
کیو ویدیو
ویدیو های مرتبط