آرشیوها به مثابه بانک حافظه مشترک بشریت هستند

فیلم 10 دقیقه تمام شد دوبله فارسی Ten 10 Minutes Gone 2019 کیو ویدیو

18 آبان 1398
کیو ویدیو
( آرشیوها به مثابه بانک حافظه مشترک بشریت هستند ) [ آرشیوها به مثابه بانک حافظه مشترک بشریت هستند ]