آزمون ارتقا کمربند ورزش تکواندو زنجان برگزار می شود

ازمون ارتقا کمربند دان ۶ ۷ کیو ویدیو

29 بهمن 1398
کیو ویدیو
( آزمون ارتقا کمربند ورزش تکواندو زنجان برگزار می شود ) [ آزمون ارتقا کمربند ورزش تکواندو زنجان برگزار می شود ]