آندرانیک تیموریان در ماجرای باشگاه استقلال بی تقصیر بودم دایی شناسنامه فوتبال ماست

گل زیبای آندرانیک تیموریان در بازی استقلال مقابل بوریرام کیو ویدیو

18 فروردین 1398
کیو ویدیو
( آندرانیک تیموریان در ماجرای باشگاه استقلال بی تقصیر بودم دایی شناسنامه فوتبال ماست ) [ آندرانیک تیموریان در ماجرای باشگاه استقلال بی تقصیر بودم دایی شناسنامه فوتبال ماست ]