آیت الله مکارم شیرازی هنوز خبری از نقطه پایانی رسیدگی بهحقوق های نجومی نیست

فعالیت های جهادی ستاد رسیدگی به امور سیل زدگان زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی کیو ویدیو

26 فروردین 1398
کیو ویدیو
( آیت الله مکارم شیرازی هنوز خبری از نقطه پایانی رسیدگی بهحقوق های نجومی نیست ) [ آیت الله مکارم شیرازی هنوز خبری از نقطه پایانی رسیدگی بهحقوق های نجومی نیست ]