آیت الله مکارم شیرازی هنوز خبری از نقطه پایانی رسیدگی بهحقوق های نجومی نیست

آیت الله مکارم شیرازی قسمت 6 کیو ویدیو

20 خرداد 1398
کیو ویدیو
( آیت الله مکارم شیرازی هنوز خبری از نقطه پایانی رسیدگی بهحقوق های نجومی نیست ) [ آیت الله مکارم شیرازی هنوز خبری از نقطه پایانی رسیدگی بهحقوق های نجومی نیست ]