آیت الله هاشمی برکات زیادی برای خراسان به ارمغان آوردند اجرای 79 طرح ماندگار فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

به مناسبت ارتحال ملکوتی حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی «رحمة الله علیه» کیو ویدیو

3 آذر 1399
کیو ویدیو
( آیت الله هاشمی برکات زیادی برای خراسان به ارمغان آوردند اجرای 79 طرح ماندگار فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ) [ آیت الله هاشمی برکات زیادی برای خراسان به ارمغان آوردند اجرای 79 طرح ماندگار فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ]