آیت الله هاشمی برکات زیادی برای خراسان به ارمغان آوردند اجرای 79 طرح ماندگار فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

RaefiPour Hashemi Rafsanjani استاد رائفی پور درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی کیو ویدیو

23 مهر 1397
کیو ویدیو
( آیت الله هاشمی برکات زیادی برای خراسان به ارمغان آوردند اجرای 79 طرح ماندگار فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ) [ آیت الله هاشمی برکات زیادی برای خراسان به ارمغان آوردند اجرای 79 طرح ماندگار فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ]