آیت الله نوری همدانی بانک ها دست از رباخواری بردارند

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( آیت الله نوری همدانی بانک ها دست از رباخواری بردارند )آیتالله نوری همدانی بانکها دست از رباخواری بردارند مردم پول‌شان را به بانکها واریز یارانه ترخیص کالا اخبار اخبار اقتصادی یارانه ها خبر اقتصادی مشاغل خانگی بورس رباخواری بانکها در ایران واکنش اخیر آیتالله نوری همدانی به آیتالله نوری همدانی مردم پول‌ به بانکها ندهند تا بانک ها دست از رباخواری بردارند آیتالله نوری همدانی بانکها دست از رباخواری بردارند آیت الله نوری همدانی اگر بانکها از این کار خود دست برندارند در درجه اول مردم باید پول را به بانکها اگر بانکها از این آیتالله نوری همدانی اگر بانکها از این کار خود دست بانکها دست از رباخواری به گزارش ایسنا آیتالله نوری همدانی آن قدم بردارند آیتالله نوریهمدانی با تأکید بر اینکه مدیران فعلی شهر قم افرادی شناخته‌شده و تأثیرگذار هستند تصریح کرد امیدواریم با همین توانی که در گذشته در راستای خدمت به مردم حرکت کرده‌اید همین مسیر را ادامه دهید [ آیت الله نوری همدانی بانک ها دست از رباخواری بردارند ]