آیت الله نوری همدانی بانک ها دست از رباخواری بردارند مردم پول شان را به بانک ها ندهند

فیلم کامل شعرخوانی میلاد حبیبی دیدار جمعی شاعران آیت الله خامنه ای کیو ویدیو

21 تیر 1399
کیو ویدیو
( آیت الله نوری همدانی بانک ها دست از رباخواری بردارند مردم پول شان را به بانک ها ندهند ) [ آیت الله نوری همدانی بانک ها دست از رباخواری بردارند مردم پول شان را به بانک ها ندهند ]