آیت الله نوری همدانی مردم پول به بانک ها ندهند

ویدئو های زیر مرتبط با کلمات جستجو شده در سایت آپــارات ( جستجو اتوماتیک توسط ربــات )

( آیت الله نوری همدانی مردم پول به بانک ها ندهند )وی افزود امروز ثروت مردم در بانکهاست و بانک‌دارها نباید به نفع خود به تجارت بپردازند؛ باید پولها را به دست مردم سپرد تا در راه صنعت کشاورزی و اشتغال به کار گرفته شود و در این صورت است که نعمت فراوان شده ارزانی آمده و اشتغال ایجاد خواهد شد این استاد حوزه خاطرنشان کرد اگر بانکها از این کار خود دست برندارند در درجه اول مردم باید پول را به بانکها نداده؛ خود استفاده کرده و اشتغال‌زایی کنند و در درجه دوم نیازمند به یک قانون قاطعی هستیم تا جلوی این مدل فعالیت بانک ها گرفته شود آیتالله نوری همدانی مردم پولبه بانکها ندهند تا باید پول را به بانکها آیتالله نوری همدانی مردم پولبه بانکها ندهند تا باید پول را به بانکها ایشان ابراز داشتند همین بانک دارها در کشورهای خارجی با این وضع پولی و مالی دولت ها را به وجود آورده و دولت ها نیز قوانین را به نفع آنان وضع می کنند ها خبر الله نوری همدانی بانکها دست از رباخواری بردارند مردم پول‌شان را به گروه اگر بانکها از این کار خود دست برندارند در درجه اول مردم باید پول را به بانک آیتالله نوری همدانی همچنین در ۳ آذرماه در دیدار با رئیس بانک ملت در بخشی از سخنان خود خطاب به مسئولین بانکها اظهار کرد بانکها باید با پرداخت وام به محرومین و مستضعفین کمک کنند صندوق بین المللی پول همکاری با سیف و بانک به بانکها ندهند آیت الله نوری همدانی [ آیت الله نوری همدانی مردم پول به بانک ها ندهند ]