ابداع یک ماده سبک با استحکام 10 برابر فولاد

یک یک برابر نیست کیو ویدیو

مرکز آموزش دپارتمانهای هتلداری آشپزی کافی شاپ ابداع یک ماده سبک با استحکام 10 برابر فولاد
4 خرداد 1398
کیو ویدیو
( ابداع یک ماده سبک با استحکام 10 برابر فولاد )هدف این دوره آموزشی آموزش یک نیرو کاملا آماتور و تبدیل او به یک نیروی متخصص است [ ابداع یک ماده سبک با استحکام 10 برابر فولاد ]