ارتش سوریه به میدان اصلی عین الفیجه رسید اخراج ده ها فرد مسلح از زاکیه و بیت جن

هلاکت ده ها تروریست انتحاری بدست ارتش سوریه در جنوب حلب کیو ویدیو

23 خرداد 1398
کیو ویدیو
( ارتش سوریه به میدان اصلی عین الفیجه رسید اخراج ده ها فرد مسلح از زاکیه و بیت جن ) [ ارتش سوریه به میدان اصلی عین الفیجه رسید اخراج ده ها فرد مسلح از زاکیه و بیت جن ]