اردوغان درباره اظهاراتش در خصوص سرنگونی دولت اسد به پوتین توضیح داد

واکنش روحانی در خصوص حمله به نفتکش ایرانی کیو ویدیو

22 مهر 1398
کیو ویدیو
( اردوغان درباره اظهاراتش در خصوص سرنگونی دولت اسد به پوتین توضیح داد ) [ اردوغان درباره اظهاراتش در خصوص سرنگونی دولت اسد به پوتین توضیح داد ]