اردوغان درباره اظهاراتش در خصوص سرنگونی دولت اسد به پوتین توضیح داد

روایت رئیسی درباره اشتباه دولت اعتماد به اروپا کیو ویدیو

9 تیر 1399
کیو ویدیو
( اردوغان درباره اظهاراتش در خصوص سرنگونی دولت اسد به پوتین توضیح داد ) [ اردوغان درباره اظهاراتش در خصوص سرنگونی دولت اسد به پوتین توضیح داد ]