اردوغان درباره اظهاراتش در خصوص سرنگونی دولت اسد به پوتین توضیح داد

( اردوغان درباره اظهاراتش در خصوص سرنگونی دولت اسد به پوتین توضیح داد ) [ اردوغان درباره اظهاراتش در خصوص سرنگونی دولت اسد به پوتین توضیح داد ]