از پرکارترین خلبان جنگی ایران در هشت سال دفاع مقدس تقدیر شد

گفتگوی متفاوت احسان رجبی عکاسان دوران دفاع مقدس کیو ویدیو

16 آذر 1398
کیو ویدیو
( از پرکارترین خلبان جنگی ایران در هشت سال دفاع مقدس تقدیر شد ) [ از پرکارترین خلبان جنگی ایران در هشت سال دفاع مقدس تقدیر شد ]